Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski, to produkt przeznaczony dla Klientów instytucjonalnych - deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Na jaki cel może byc przeznaczony kredyt deweloperski:
 • budowę lub dokończenie budowy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
 • zakup i adaptację lub remont nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż
 • spłatę innego kredytu deweloperskiego - refinansowanieJakie nieruchomości są najczęściej finansowane:
 • budynki wielo-rodzinne przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
 • osiedla budynków wielorodzinnych
 • apartamentowce
 • osiedla domów jednorodzinnych
 • wolno stojące budynki użytkowe
 • powierzchnie komercyjne  - usługowe, handlowe, biurowe
 • powierzchnie mieszane

Kredyt deweloperski udzielany jest na bardzo krótki okres kredytowania a minimalna kwota kredytu to 3.000.000 zł. Pierwszy etap, czyli etap budowy, finansowany jest do 36 miesięcy. Drugi etap - sprzedaż mieszkań, w zależności od Banku, nie powinien trwac dłużej niż 12 do 36 miesięcy. 

Na pozytywną decyzję kredytową duże znaczenie mają następujące warunki:
 • atrakcyjna lokalizacja
 • wkład własny (w zależności od Banku, średnio wymagane jest 20% wkładu. Do wkładu własnego możemy zaliczyc wartośc działki, wydatki związane z uzyskaniem pozwoleń i realizacją projektu)
 • spółka celowa (projekt powinien by realizowany w ramach spółki celowej)
 • doświadczenie w branży (w przypadku nowego przedsiębiorcy, wymagane zatrudnienie przynajmniej jednej doświadczonej osoby)
 • generalny wykonawca