Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony na zakup sprzętu, samochodu, lokalu. Dla osób, które mają pomysł na rozwój swojej firmy. Kredyt inwestycyjny charakteryzuje się stosunkowo długim okresem kredytowania. Udzielany w PLN lub w walucie obcej, często wymaga zabezpieczenia, w szczególności w przypadku zakupu lokalu użytkowego.

Kto może przystąpic do kredytu:
  • Osoby fizyczne prowadzące działalnośc gospodarczą
  • Spółki cywilne, jawne, parntnerskie
  • Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., akcyjne