Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Nieruchomości i majątku

Spraw żeby Twój dom czy mieszkanie było oazą spokoju dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Możesz ubezpieczyć zarówno mury budynku, dom w budowie (na wypadek np. wybuchu gazu) jak i elementy działki, budynki gospodarcze, np.garaż, mienie domowe.
  • Ubezpieczenie domu w budowie. Budowa domu stwarza wiele zagrożeń. Warto zabezpieczyć się na wypadek np. pożaru, wybuchu gazu, kradzieży z włamaniem, dewastacji. Możesz również ubezpieczyć sprzęt budowlany od ognia i zdarzeń losowych. 
  • Ubezpieczenie ruchomości domowych. Jeżeli stracisz wszystko co masz ubezpieczenie wyposażenia domu lub mieszkania pozwoli Ci odzyskać utracone mienie. Chroń wyposażenie mieszkania od pożaru, zalania, kradzieży lub innych zdarzeń losowych.Dodatkowo możesz ubezpieczyć siebie i swoich bliskich od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz uzyskać pomoc assistanceUsługi assistance polegają na zorganizowaniu pomocy medycznej, opieki nad ludźmi i zwierzętami, technicznej pomocy interwencyjnej i ochrony mienia a także usług informacyjnych oraz na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wykonania usług remontowo–budowlanych, świadczonych w celu usunięcia szkód powstałych na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.