Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy lub odnawialna linia kredytowa w rachunku bieżącym

To świetny sposób na okresowe zwiększenie płynności finansowej Twojej firmy. Jest szczególnie przydatny do realizacji czasowych lub stałych zobowiązań w przypadku opóxnienia wpływu bieżących przychodów. Doskonae rozwiązanie w sytuacji, gdy trzeba szybko zadysponowac gotówką. Takie zobowiązania nie wymagają zabezpieczenia, jest to uzależnione od Banku oraz wysokości przyznanej kwoty kredytu.

Kredyt obrotowy
To kredyt udzielany w PLN na bieżące wydatki firmy, spłacany w równych ratach miesięcznych. Spłacona ani nadpłacona kwota kredytu nie jest ponownie dostępna. Okres kredytowania może wyniesc do 10 lat.

Odnawialna linia kredytowa w rachunku
To elastyczne dostosowanie środków pieniężnych do bieżących potrzeb firmy. Sam możesz ustalic wysokośc raty i obniżyc ją do minimum. Linia przyznawana jest najczęściej na okres 12 miesięcy, istnieje jednak możliwośc przedłużenia jej na kolejne lata. Jest dostępna w PLN oraz w walucie obcej. Spłacona kwota kredytu jest ponownie dostepna. Minimalna miesięczna rata to tylko naliczone odsetki.

Kto może przystąpic do kredytu:

  • osoby fizyczne prowadzące działalnośc gospodarczą
  • spółki cywilne, jawne partnerskie
  • Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., akcyjne