Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Usuwanie BIK i BR

Negatywna historia kredytowa widoczna w raportach BIK i BR to ogromna przeszkoda w zaciągnięciu kredytu. Jeśli masz problem z uzyskaniem kredytu z powodu negatywnej historii kredytowej skorzystaj z naszych Usług. Wsółpracujemy z Kancelarią Prawną specjalizującą się w Prawie Bankowym. Kancelaria zajmuje się między innymi usuwaniem wpisów z rejestrów BIK oraz BR.

 

Pierwszym krokiem, jaki podejmuje Bank, zanim zacznie analizować Twój wniosek o kredyt, kartę kredytową to ściągnięcie raportu BIK.

Co to jest ten BIK?

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja, która powstała w celu stworzenia bazy danych, zawierającej informacje na temat zobowiązań Klientów wobec Banków. Prowadzi rejestr danych zarówno pozytywnych (zobowiązania spłacane terminowo) jak i negatywnych (zobowiązania spłacane z opóźnieniem). Oznacza to, że każde zobowiązanie jest widoczne w raporcie bez względu na to, czy spłacając je wywiązujesz się z warunków umowy zawartej z Bankiem czy też nie.
Banki oraz SKOK-i , mają obowiązek przekazywać do BIK-u wszystkie informacje kredytowe na temat swoich Klientów. Banki nie przekazują zobowiązań firmowych, w bazie są dane dotyczące tylko zobowiązań osób indywidualnych.
W raporcie prowadzonym przez BIK widoczne są następujące zagadnienia:
  • Zapytanie o kredyt (wystarczy, że złożysz wniosek o kredyt, kartę kredytową w Banku. Bez względu na to czy kredyt lub karta zostaną przyznane czy też nie, taka informacja będzie widoczna w rejestrze). 
  • Rachunki kart debetowych, kredytowych - historia spłacania rachunku, zawiera informacje, od kiedy posiadasz zobowiązanie, czy spłacasz je regularnie, czy często korzystasz z przyznanego limitu, w jakiej wysokości jest przyznany limit, itp., Ale UWAGA - nawet, jeśli karta kredytowa nie została przez Ciebie nigdy aktywowana, i nie korzystasz z linii debetowej, w raporcie widniejesz, jako osoba, która posiada zobowiązanie. Limit, jaki jest przyznany, będzie więc traktowany przez Bank jako obciążenie i może mieć wpływ na obniżenie zdolności kredytowej np. w przypadku zaciągania kredytu. 
  • Kredyt – historia spłacania długu, zawiera szczegółowe informacje na temat tego zobowiązania. Kwotę przyznania kredytu, walutę, wysokość miesięcznej raty, datę uzyskania i oczywiście najważniejsze, czy kredyt jest spłacany w terminie. Nawet jedno dniowe opóźnienie jest raportowane.


Zapytanie, widnieje w raporcie przez 1 rok od momentu złożenia zapytania w Banku. Natomiast pozostałe informacje przez cały okres trwania umowy, oraz wg nowelizacji Ustawy Prawo Bankowe, mogą by przetwarzane przez BIK przez okres 12 lat po spłacie zadłużenia.
Więcej informacji na stronie Biura Informacji Kredytowej www.bik.pl
 

Co to jest BR?

BR czyli Bankowy Rejestr, często też określany skrótem BRKN czyli Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych. Prawdziwa nazwa tego podmiotu to Międzybankowa Informacja Gospodarcza w skrócie MIG. Jest to baza klientów prowadzona przez Związek Banków Polskich www.zbp.pl Trafiają tu Klienci, którzy zalegają ze spłatą swoich zobowiązań wobec Banków.
Dane widnieją w rejestrze przez okres 10 lat. Zadłużenia zostają usunięte w okresie 2 lat po spłacie długu. 
 
Do Bankowego Rejestru przekazywane są dane Klienta, który zalega ze spłatą zobowiązania więcej niż 60 dni a kwota długu przekracza 200 zł.
Rejestr zawiera informacje o wszystkich usługach bankowych:
  • Rachunkach debetowych
  • Kartach kredytowych
  • KredytachWpis do Bankowego Rejestru Dłużników praktycznie uniemożliwia nam uzyskanie kredytu.